Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

19.9.2023

Soutěž Cena hejtmana čeká na své vítěze

Posledním dnem srpnového měsíce proběhal uzávěrka přihlášek do prestižní soutěže Cena hejtmana za společenskou odpovědnost v Královéhradeckém kraji. Nyní proběhnou dvě kola hodnocení a 21. listopadu 2023 se již dozvíme vítěze. Soutěž byla vyhlášena ve dvou kategoriích a to pro soukromou a veřejnou sféru.

18.5.2023

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

Královéhradecký kraj vyhlásí poprvé v letošním roce soutěž Cena hejtmana za společenskou odpovědnost. Garantem a vyhlašovatelem soutěže je Rada kvality ČR pod záštitou MPO. Pro uspořádání „nultého“ ročníku budou vyhlášeny dvě kategorie, a to pro soukromý sektor a veřejný sektor. Smyslem soutěže je ocenit takové společnosti/veřejný sektor, který v návaznosti na svou činnost je regionálně, sociálně, ekonomicky a environmentálně odpovědný a touto společenskou odpovědností se aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají.