Krajské dotační programy pro rok 2017 - sociální oblast

Krajské dotační programy pro rok 2017

22.12.2017

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v roce 2017

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017 poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2017, které byly schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 19. 6. 2017, je možné využívat do 31. prosince 2017 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

30.11.2017

Žádost o změnu čerpání dotace KHK z rozpočtu MPSV 2017

Pouze pro dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).

31.10.2017

Výsledky dotačního řízení pro podporu sociálních služeb v roce 2017 2.kolo

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 30. 10. 2017 dotace 2.kolo z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

12.9.2017

Vyhlášení 2.kola dotací na podporu sociálních služeb 2017

Zastupitelstvo kraje vyhlásilo dne 11. 9. 2017 2.kolo dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

12.9.2017

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu KHK a navýšení dotací KHK z rozpočtu MPSV 2017

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 9. 2017 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

26.4.2017

Formuláře žádostí k Dotačnímu programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a prorodinných aktivit 2017

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje počínaje dnem 28. dubna 2017 a nejpozději 9. května 2017 včetně. (Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

7.2.2017

Výsledky dotací 2017 KHK z rozpočtu MPSV na podporu sociální služeb

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 6. 2. 2017 výsledky 1. kola dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017.