Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

Odbor územního plánování a stavebního řádu je od 1.2.2020 umístěn na detašovaném pracovišti - Švendova 1282

Vyhledávání

Telefonní seznam

ředitel

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Vrba Miroslav Ing. MPA zástup ředitel 1a-N4.118 495 817 280
737 988 777

ORG - odbor organizační a právní

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Malíř Radek Mgr. zástup vedoucí odboru 1a-N5.101 495 817 224
602 657 037
Bystrianská Kateřina Mgr.   právnička 1a-N5.103 495 817 714
702 238 305
Krátká Ivana Bc.   referentka odboru 1a-N5.102 495 817 205
736 521 827
Svěrák Jiří Bc.   koordinátor pro romské záležitosti 1a-P3.108 495 817 666
606 021 039
Teplá Petra Ing.   ekonomka odboru, kapitola 18 - zastupitelstvo kraje 1a-N5.102 495 817 352
736 521 892
Tomášová Veronika Bc.   ekonomka odboru, individuální dotace 1a-N5.102   
727 943 426
oddělení legislativní a právní
Adámek Petr Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.410   
736 521 873
Černá Iveta   zabezpečení jednání výborů zastupitelstva a komisí rady kraje 4b-N3.419   
607 044 103
Felzmannová Martina Mgr.   právnička 4a-N3.411   
607 029 476
Nesvačilová Ivana   komplexní zabezpečení jednání Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 4b-N3.418   
736 521 852
Novotný Ondřej   komplexní zabezpečení jednání Rady a Zastupitelstva KHK 1a-N3.104   
736 521 860
Olšáková Andrea Mgr.   komplexní zabezpečení jednání Rady Královéhradeckého kraje 4b-N3.418   
702 178 641
Sirová Hana   referentka 4a-N3.403   
727 826 871
Tunová Ida Mgr.   právnička 4a-N3.411 495 817 124
720 987 134
oddělení krizového řízení
Pejšek Miroslav Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N4.101 495 817 206
702 196 319
Lukáč Jan Mgr.   obranné plánování, spolupráce s AČR, zpracování dílčího plánu obrany, oblast kybernetické bezpečnosti 1a-N4.104 495 817 755
725 576 979
Mareš Jan Ing.   hospodářské opatření pro krizové stavy, regulační opatření, zpracování plánu nezbytných dodávek 1a-N4.105 495 817 201
727 970 578
Novotná Marie Mgr.   ochrana utajovaných informací, spisová služba a administrativa 1a-N4.103 495 817 211
725 547 167
Šebesta Tomáš Bc.   agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, součinnost s IZS, krizové plánování 1a-N4.104 495 817 471
725 542 595
oddělení tiskové
Lechmann Dan Mgr. zástup vedoucí oddělení 1a-N5.104 495 817 133
702 153 454
Černý Jakub Ing.   referent tiskového oddělení 1a-N5.103 495 817 207
607 045 001
Gregorová Monika   referentka tiskového oddělení 1a-N5.104   
721 979 682
Klemt Jiří   odborný referent 1a-N5.103 495 817 213
725 577 010
Svatoňová Martina Mgr.   redaktorka tiskového oddělení 1a-N5.104 495 817 218
736 521 908
Vaníček Lukáš Mgr.   referent tiskového oddělení 1a-N5.105 495 817 271
725 575 246
oddělení administrativní
Drábková Věra Ing. DiS. zástup vedoucí oddělení 9-N3.924 495 817 220
725 302 062
Benák Miloš Mgr.   referent 1a-N2.121 495 817 391
722 979 269
Klimešová Michaela   asistentka hejtmana Mgr. Martina Červíčka 1a-N5.118 495 817 221
727 808 465
Tlustá Lia Bc.   referentka 1a-N2.121 495 817 640
720 029 812
Vaníček Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 538
  
úsek asistentů/asistentek
Dušková Radka Ing. zástup vedoucí úseku, asistentka náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové 9-N3.902 495 817 565
601 375 639
Janečková Lydie Mgr.   asistentka náměstka hejtmana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D. 1a-N3.119 495 817 215
736 521 904
Líkařová Monika Mgr.   asistentka člena rady Adama Valenty 4b-N3.417 495 817 524
725 903 457
Nováková Soňa   asistentka člena rady MUDr. Zdeňka Finka 9-N3.919 495 817 474
602 561 611
Procházková Alena   asistentka náměstka hejtmana Mgr. Arnošta Štěpánka MBA 9-N3.920 495 817 333
720 045 131
Veselá Radka Bc.   asistentka 1. náměstka hejtmana Bc. Pavla Bulíčka 9-N3.903 495 817 442
720 066 939
Šenková Věra Bc.   asistentka člena rady Mgr. Václava Řehoře 1a-N3.104 495 817 251
722 960 431

KR - odbor kancelář ředitele

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Košťál Libor Mgr. MBA zástup vedoucí odboru 1a-N4.121   
737 987 666
Kovaříková Yvona   asistentka odboru 1a-N4.120 495 817 304
702 033 362
Poláková Petra   asistentka ředitele krajského úřadu 1a-N4.119 495 817 300
702 178 642
Šulcová Radmila JUDr.   právnička odboru DP-HK1.10   
736 521 858
personální oddělení
Janků Pavla Bc. MBA zástup vedoucí oddělení 1a-N2.101 495 817 308
725 575 330
Bílová Zuzana Mgr. MPA   výběrová řízení a vzdělávání 1a-N2.104 495 817 301
736 521 825
Hrabalová Hana   rozpočet - platy zaměstnanců, odměny zastupitelů 1a-N2.102 495 817 581
720 066 684
Krylová Lucie Ing.   péče o zaměstnance (cafeterie), vzdělávání (hromadná školení) 1a-N2.102   
702 212 901
Voňková Petra Bc.   personální a mzdová agenda 1a-N2.103 495 817 305
  
Štefanová Kateřina Ing.   personální a mzdová agenda 1a-N2.103 495 817 314
  
oddělení hospodářské správy
Hylmar Petr Ing. zástup vedoucí oddělení hospodářské správy 4b-P1.422 495 817 302
736 521 835
Čudová Veronika   ekonomka, rozpočet kapitoly 19 - provoz krajského úřadu, výběrová řízení 4b-P1.420 495 817 303
725 511 786
Klouček Milan   údržba 4b-P2.407 495 817 117
736 521 846
Machek Josef   údržba 4b-P2.407 495 817 118
702 238 296
Malíř Miroslav   organizace a řízení autoprovozu, řidič 4b-P1.422 495 817 535
736 521 824
Molitorová Petra   referentka 4b-P1.421 495 817 384
607 094 573
Pavlík Petr   řidič 1a-P2.106   
736 521 903
Petrová Blanka Bc. DiS.   správa a evidence majetku krajského úřadu, veřejné zakázky malého rozsahu 4b-P1.420 495 817 437
607 005 948
Szalacsi Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 537
736 521 840
Zemanová Hana   likvidace faktur, objednávky, evidence majetku, inventarizace 4b-P1.421 495 817 383
606 021 035
oddělení informační centrum
Sieglová Pavla Ing. MBA zástup vedoucí oddělení 10-P1.1031 495 817 842
607 050 834
Csiszárová Lenka   recepce, informovanost návštěvníků úřadu, evidence zasedacích místností 10-P1.1008 495 817 115
725 301 864
Grohová Barbora   referentka 10-P1.1026 495 817 843
720 045 167
Jiroutová Olga   přebírání dokumentů do spisovny, součinnost při skartačním řízení 4a-P1.407   
720 044 695
Svobodová Ludmila   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 385
725 575 572
Tomáš Zdeněk Mgr.   metodik spisové služby 4a-P1.405   
725 575 847
Tomášková Stanislava   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 306
607 006 716

MSZ - odbor majetkosprávní a krajský živnostenský úřad

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Janeček Jan JUDr. Ph.D. zástup vedoucí odboru 4a-N3.401   
607 074 383
oddělení stížností a dozoru obcí
Koukalová Alena Mgr. zástup vedoucí oddělení 1a-P1.101   
606 783 015
Hlavová Miroslava   dozor obcí, kontrolní činnost 1a-N1.119   
727 814 605
Hrnčíř Tomáš Ing. Mgr.   právník 1a-P1.102   
702 231 396
Kučera Vladimír Mgr.   právník oddělení stížností a dozoru obcí 1a-P1.102   
722 979 085
Macháčková Jana Bc.   stížnosti, petice, ombudsman 1a-P1.102   
736 521 842
oddělení majetkové
Sykáček Ondřej Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.414   
602 471 501
Čapek Roman Ing.   referent - oblast zdravotnictví 4a-N3.404   
737 997 799
Horáčková Pavla Mgr.   referentka - oblast silnic 4a-N3.402   
727 883 633
Kadavá Zdeňka   4a-N3.413   
720 066 917
Kopáčková Renata Ing.   referentka - správa pojištění 4a-N3.404   
601 326 643
Kosťová Radomila   referentka - oblast silnic, pozemkové úpravy 4a-N3.402   
601 325 876
Kovandová Lenka JUDr.   právnička 4a-N3.412   
606 096 355
Macková Lenka Ing.   referent - oblast školství, sociální, kultury 4a-N3.412   
736 521 868
Mrkvičková Jana   referentka - místní poplatky, vymáhání pohledávek 4a-N3.413   
601 326 638
Nývlt Jan Mgr. DiS.   právník 4a-N3.405   
702 235 643
Opočenská Hana Ing.   referentka - evidence majetku 4a-N3.412   
702 209 321
Podhorný Jindřich Ing.   referent - správa majetku 4a-N3.404   
736 521 861
Srpek Jiří Ing.   referent - oblast silnic 4a-N3.402   
727 883 501
Werner Martin   ekonom oddělení - kapitola 12, vyúčtování veřejných sbírek 4a-N3.413   
702 238 316
Zdeněk Robin Mgr.   právník 4a-N3.414   
702 034 508
Šímová Ludmila Mgr.   právnička 4a-N3.405   
725 576 372
oddělení vnitřní správy
Blažková Štěpánka Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-P1.406 495 817 150
736 521 851
Burešová Dagmar Bc.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.401   
720 045 220
Dadáková Marika Mgr.   správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, metodika, kontroly, volby 4a-P1.403   
601 074 379
Černá Miloslava Mgr.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.402 495 817 438
601 325 882
Hrubá Irena Bc.   přestupky - odvolací řízení, metodika, kontrola, volby 4a-P1.404 495 817 162
607 029 662
Komárek Aleš Mgr.   přestupky-odvolací a přezkumné řízení, metodika,kontrola,volby 4a-P1.404   
720 044 649
Ládová Jana Mgr.   správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, metodika, veřejné sbírky 4a-P1.403 495 817 154
720 045 064
Novotná Petra Mgr.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola, volby 4a-P1.402   
720 045 210
Rybová Simona Bc.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.401 495 817 425
727 899 590
Trojanová Jana   evidence razítek, editace úřední desky, agenda veřejných sbírek 4a-P1.405 495 817 139
702 196 324
oddělení krajský živnostenský úřad
Zadrobílek Miloš Ing. zástup vedoucí oddělení 4c-N3.441   
607 053 202
Frech Zdeněk   živnostenské podnikání 4c-N3.441   
725 574 576
Schejbal Jiří Mgr.   živnostenské podnikání 4c-N3.441   
720 045 171
Šromová Blanka Ing.   živnostenské podnikání 4c-N3.441   
720 045 212

EK - odbor ekonomický

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Soběslav Vladimír Ing. zástup vedoucí odboru 1a-N2.119 495 817 160
736 521 894
Holenda Richard   refrent daňového řízení 4b-N2.420 495 817 287
724 325 170
Jirků Danuše   asistentka odboru 1a-N2.118 495 817 164
602 471 314
Králová Irena Ing.   4a-N2.403 495 817 163
737 850 350
oddělení rozpočtu a financování
Volfová Hana Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N2.405 495 817 252
607 053 251
Andělová Lenka Ing.   správce rozpočtu z hlediska předběžné a průběžné řídící kontroly, financování projektů z EU 4a-N2.406 495 817 490
  
Bednářová Gabriela DiS.   plnění funkce správce rozpočtu 4a-N2.406 495 817 168
702 198 738
Fáberová Kateřina   plnění funkce správce rozpočtu 4a-N2.406 495 817 461
727 903 675
Pitrmanová Renata Ing.   sestavování rozpočtu organizace a rozborová činnost 4a-N2.405 495 817 177
720 045 087
oddělení účetní evidence
Vanický Luděk Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N2.403 495 817 138
725 593 678
Gregorová Andrea   účetní, majetek, investiční transfery 4a-N2.401 495 817 159
  
Nováková Renáta Ing.   hlavní účetní - výdajový účet, výdajová pokladna 4a-N2.401 495 817 412
607 045 689
Nováková Viktorija   účetní, platební styk s peněžními ústavy 4a-N2.404 495 817 339
601 074 324
Pešková Jaroslava   hlavní účetní, účtování dotací a příjmů, sestavení finančních a účetních výkazů 4a-N2.402 495 817 414
722 960 311
Půlpánová Romana   účetní, platební styk s peněžními ústavy 4a-N2.402 495 817 166
722 954 493
Skaláková Květa   účetní, platební styk s peněžními ústavy 4a-N2.402 495 817 371
702 248 893
oddělení výkaznictví a financování obcí
Zilvar Milan Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-N2.423 495 817 228
736 521 812
Benková Věra   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 4b-N2.421 495 817 449
725 745 515
Erbenová Marcela Bc.   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 4b-N2.422 495 817 504
702 210 197
Myšáková Irena   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 4a-N2.404 495 817 491
601 375 638
Vaňková Věra Bc.   financování obcí, finanční vypořádání, účetnictví PO 4b-N2.422 495 817 507
606 021 037
Vosyková Veronika Ing.   Sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 4b-N2.421 495 817 232
607 029 573

ZP - odbor životního prostředí a zemědělství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Čejka Miloš Ing. zástup vedoucí odboru 9-P1.904   
736 521 877
Kliková Iva Bc.   asistenční činnosti, referentka odboru 9-P1.903 495 817 483
  
Lorencová Renata   ekonomka, kapitola 02 - životní prostředí a zemědělství 4a-N1.414   
725 766 131
Richtr Štěpán Mgr.   odborný referent odboru životního prostředí a zemědělství 1a-N1.103 495 817 521
736 521 843
oddělení vodního hospodářství
Štorek Zdeněk Ing. zástup vedoucí oddělení vodního hospodářství 1a-P1.103   
736 521 880
Chlápek Miloslav Ing.   vodní hospodářství, sanace, geologie 4a-N1.414   
607 094 577
Fibichová Marie Ing.   vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky 1a-P1.105   
720 029 488
Kalousková Ida Bc.   vodní hospodářství, odvolací agenda 1a-P1.103   
702 209 276
Merunka Pavel Ing. Ph.D.   vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky, jednotné environmentální stanovisko 1a-P1.105   
601 376 695
Němcová Kateřina Ing.   zákon o vodovodech a kanalizacích 1a-P1.103   
722 974 597
Valterová Eva Ing.   vodní hospodářství, hraniční vody, povodně, vodní nádrže 1a-P1.104   
736 521 881
úsek samosprávných činností
Slavík Ondřej Ing. zástup vedoucí úseku 4a-N1.414   
736 521 911
Burešová Tereza Ing.   environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 4a-N1.414   
601 376 691
Loudová Ivana   stanoviska OPŽP, tajemnice výboru pro ŽP 9-P1.903 495 817 193
  
oddělení ochrany přírody a krajiny
Zapletalová Helena Mgr. zástup vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny 9-N1.907   
722 974 212
Bajerová Markéta Ing.   ochrana přírody a krajiny, náhrady škod 9-P1.901   
607 006 536
Bartošová Ivana Ing. Ph.D.   ochrana přírody a krajiny 9-P1.901   
702 118 495
Brát Josef Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES, náhrady škod 1a-N1.102   
727 814 591
Brodský Michal Mgr. DiS.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102 495 817 370
  
Kropáčková Markéta Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES DP-NA.16   
722 974 592
Nosek Tomáš RNDr.   ochrana přírody a krajiny, NATURA 2000 9-P1.901   
727 949 537
Novák Aleš Ing.   ochrana přírody a krajiny, NATURA 2000 9-P1.901   
725 560 755
Pospíšilová Kateřina Mgr.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102   
702 118 494
oddělení zemědělství
Novák František Ing. zástup vedoucí oddělení 9-N1.907   
736 521 879
Klika Daniel Bc. DiS.   lesnictví, dotace 1a-P3.108   
736 521 862
Kovářová Veronika Ing.   Rybářství, myslivost 9-N1.908   
702 248 866
Marková Kateřina Ing.   koordinovaná stanoviska, dotace 1a-P1.104   
720 029 698
Novotná Květoslava Bc.   lesnictví, dotace 1a-P3.108   
736 521 872
Pechar Jiří Ing.   ochrana zemědělského půdního fondu 9-N1.908 495 817 293
  
Ruhle Tereza Ing.   ochrana zemědělského půdního fondu 9-N1.908   
607 003 166
Teplá Dana Ing.   lesnictví, dotace 1a-P3.108   
702 212 342
oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí
Veselý Richard Dr., Ing. zástup vedoucí oddělení, posuzování vlivů na životní prostředí - EIA a integrovaná prevence - IPPC 4a-N1.407   
736 521 876
Brátová Pavlína Bc.   technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší 4a-N1.413   
601 394 172
Dvořáková Klára Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství 1a-N1.101   
720 067 043
Hůla Milan Ing., Mgr.   integrovaná prevence - IPPC 4a-N1.407   
727 883 638
Jarošová Eva Ing.   technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší 4a-N1.413   
702 208 846
Klevcovová Jana Mgr.   technická ochrana životního prostředí/odpadové hospodářství 1a-N1.101   
724 871 198
Leden Milan Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství 1a-N1.101   
725 939 892
Poláková Martina Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství 9-N1.906   
725 542 596
Rybanská Dagmar Ing. Ph.D.   posuzování vlivu na životní prostředí - EIA, prevence závažných havárií 9-N1.906   
720 067 071
Rýdlo Rabasová Kristýna Ing.   technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší 4a-N1.413   
702 248 849
Strachoňová Jana Mgr.   integorvaná prevence - IPPC 4a-N1.413   
607 044 586
Tomášková Pavla Ing.   integrovaná prevence - IPPC 4a-N1.413   
724 326 435
Valentová Šárka Ing.   posuzování vlivu na životní prostředí - EIA, tech. ochrana život. prostředí / odpadové hospodářství 9-N1.906   
725 542 588
Zamastilová Petra Ing.   posuzování vlivu na život.prostř, integr.prevence-EIA,SEA,IPPC, podpora samospr.činností kraje v oblasti posuzování vlivů na život.prostř. a integr.prevence 9-N1.906 495 817 204
720 044 981

UP - odbor územního plánování a stavebního řádu

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Pacák Milan Ing. zástup vedoucí odboru DP-HK1.3.12   
736 521 854
Hendrichová Simona Mgr.   Právnička odboru DP-HK1.3.09   
725 576 983
Očenášková Petra Bc.   asistentka, koordinované stanovisko DP-HK1.3.11 495 817 231
  
oddělení územního plánování
Háp Petr Ing. zástup vedoucí oddělení územního plánování DP-HK1.3.26   
725 705 086
Havlová Petra Mgr.   územně analytické podklady DP-HK1.3.20a   
724 871 588
Hofmanová Pavla Ing. DiS.   územní plánování DP-HK1.3.20a   
607 034 477
Hofmanová Radka Mgr.   územní plánování DP-HK1.3.23   
601 074 297
Just Michal Bc.   územní plánování DP-HK1.3.18   
720 044 947
Macková Jitka Ing.   územně analytické podklady a GIS DP-HK1.3.20a   
724 870 840
Slánková Pavla Ing.   územní plánování, ekonomka odboru územního plánování a stavebního řádu DP-HK1.3.19   
727 899 591
Smolová Radana Ing.   územní plánování DP-HK1.3.18   
720 029 398
Tovarová Veronika Ing.   územní plánování DP-HK1.3.19   
720 044 836
oddělení stavebního řádu
Klofandová Dana Ing. zástup vedoucí oddělení DP-HK1.3.24   
727 864 588
Antol Kateřina Mgr.   stavební řád DP-HK1.3.08   
607 028 970
Fofová Taťána   administrativní a spisová pracovnice DP-HK1.3.11   
722 992 923
Gutwirthová Julie Ing. Mgr.   stavební řád DP-HK1.3.27   
725 438 382
Havlová Kristýna Ing.   stavební řád DP-HK1.3.10   
737 850 350
Hušková Pavlína Ing.   stavební řád DP-HK1.3.10   
736 521 819
Starý Ondřej Ing. arch.   stavební řád DP-HK1.3.08   
720 029 792
Svobodová Jana Ing.   stavební řád DP-HK1.3.07   
702 117 703
Ulrichová Petra Bc.   stavební řád DP-HK1.3.22   
702 231 763

RG - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Kudrnáčová Ivana Mgr. zástup vedoucí odboru 4c-N3.454   
606 622 122
Dernerová Dana Bc.   ekonomka - kapitoly evropská integrace (13), dotační fond (48) 4c-N3.451   
720 045 418
Klikarová Hana Mgr.   právnička odboru RG, kontrolní činnost 4c-N3.452   
727 883 563
Klodová Pavla Bc.   ekonomka - kapitoly regionálního rozvoje (39), dotační fond (48) 4c-N3.451   
720 045 211
Klouzková Renáta   asistentka odboru 4c-N3.453 495 817 245
736 521 902
oddělení evropských grantů
Kavalír Pavel Mgr. zástup vedoucí oddělení evropských grantů 4c-N3.442   
607 045 571
Bergerová Tereza Mgr.   Smart Akcelerátor 4c-N3.451   
702 210 109
Dušková Lenka Ing.   projekt Smart Akcelerátor 4c-N3.451   
720 987 138
Hejlová Jitka Ing.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438   
607 094 578
Klíma Roman Ing.   implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko 4c-N3.440   
602 488 137
Lásková Iveta Bc.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438   
725 948 531
Pavlistová Martina Ing.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438 495 817 184
601 350 994
Pechánek Luboš Ing.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.439   
702 075 891
Pírko Jaromír Ing.   implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko 4c-N3.440   
736 521 821
Žitný Dominik Ing.   projekt Smart Akcelerátor 4c-N3.444   
725 575 654
oddělení krajských dotací
Mejstřík Miroslav Ing. Bc. DiS. zástup vedoucí oddělení krajských dotací 4c-N3.442   
702 209 353
Hlaváčková Lenka Bc. DiS.   životní prostředí a zemědělství, regionální rozvoj 4c-N3.448   
607 053 259
Knotek Ondřej Bc.   dotační oblasti: životní prostředí a zemědělství, dotační programy RRD01, RRD11, RRD12 4c-N3.448   
602 429 782
Komorová Dana Mgr.   dotační oblasti: volnočasové aktivity, vzdělávání 4c-N3.448   
702 117 699
Košťálová Renáta Ing.   krajské dotační programy 4c-N3.449   
725 948 529
Mazurová Andrea   dotační oblast: Program obnovy venkova dotační programy: RRD02, RRD03, RRD05 4c-N3.449   
725 920 596
Panušová Květuše Mgr.   dotační oblast: sport a tělovýchova 4c-N3.449   
725 576 440
Smejkalová Jindřiška Mgr.   dotační oblast: Regionální rozvoj 4c-N3.448   
702 196 320
Vaněčková Petra Ing.   dotační oblasti: kultura a památková péče, cestovní ruch 4c-N3.449   
702 185 678
Voglová Zuzana   dotační oblast kultura a památková péče 4c-N3.442   
725 940 787
oddělení regionálního rozvoje
Rovenská Lucie Ing. zástup vedoucí oddělení regionálního rozvoje 4c-N3.452   
736 752 235
Feuchter Lucie Mgr.   radonový program, projekt Obědy do škol, Vesnice roku 4c-N3.450   
601 375 644
Hanušová Michaela Mgr.   projekt Příležitost pro začátek - odborná konzultantka 4c- N3.444   
702 248 630
Janáčková Veronika Mgr.   pohřebnictví 4c-N3.440   
736 521 833
Kamenický Petr Mgr.   strategické dokumenty kraje, regionální rozvoj 4c-N3.450   
736 521 828
Klimeš Jakub Bc.   cyklokoordinátor, regionální rozvoj 4c-N3.441   
736 521 806
Kokyová Veronika   projekt Příležitost pro začátek - odborná konzultantka 4c-N3.444   
722 979 393
Kubešová Martina Ing.   cyklokoordinátor, regionální rozvoj 4c-N3.441   
722 992 463
Kunart Vojtěch Mgr.   regionální rozvoj 4c-N3.439   
727 901 366
Saláková Šafková Martina Ing.   koncepční činnost, regionální rozvoj 4c-N3.450   
722 954 679
Skalská Iva Mgr.   individuální dotace 4c-N3.440   
702 210 112
Stannerová Klára Bc.   zaměstnanost, regionální rozvoj 4c-N3.450   
722 954 667
Staňková Jana Mgr.   projekt Příležitost pro začátek - odborná konzultantka 4c-N3.444   
724 870 461

AK - odbor analýz, podpory řízení a kontroly

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Velnerová Radmila Ing. MPA zástup vedoucí odboru 4b-N2.437 495 817 334
702 124 846
Fojtík Štěpán   referent 4a-N2.407   
722 992 723
Gregor Dominik   referent 4a-N2.407   
722 979 292
Hála Zbyněk   analytik 4a-N2.413 495 817 447
725 745 514
Kačerová Janka Ing.   analytička 4b-N2.437 495 817 335
725 576 101
Pilná Iveta Mgr.   analytička 4a-N2.407 495 817 165
736 521 815
Slezák Tomáš Mgr.   analytik 4a-N2.413   
722 979 167
oddělení přezkumu hospodaření obcí
Střelečková Gabriela Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N1.118 495 817 227
727 956 086
Dědková Irena Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí a DSO v rámci kraje 1a-N1.117   
727 883 526
Fejková Markéta   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118   
727 956 092
Gilková Věra   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.117   
601 375 641
Hynková Vendula Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118   
727 873 835
Kačerová Iva Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje 1a-N1.117   
702 213 048
Krčková Kateřina Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.117   
725 575 485
Linková Eva   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje 1a-N1.118   
737 998 777
Machačová Jaroslava Bc.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.24   
725 301 865
Marková Ivana   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.22 495 817 614
725 301 866
Naglová Naďa   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.22   
736 521 912
Ottová Nikola Bc.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje 1a-N1.118   
720 045 128
Paďouková Martina   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje 1a-N1.117   
702 231 491
Vacková Libuše   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, ukládání pokut DP-Na-24   
736 521 913
Valešová Denisa   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118   
607 052 133
Šubrtová Jana   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118   
725 870 784
oddělení metodiky a kontroly
Vojtěchová Hana Mgr. zástup vedoucí oddělení metodiky a kontroly 1a-P3.423   
602 148 832
Ehlová Zuzana   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evr. dotací 1a-P3.423   
724 519 043
Horáčková Jindra Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHK 1a-P3.423   
725 576 908
Jančová Monika Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHK 1a-P3.423   
725 593 698
Jedináková Hana DiS.   veřejnosprávní kontroly dotací 1a-P3.423   
727 875 520
Jelínek Milan Ing.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 1a-P3.423   
727 814 590
Kotková Petra Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHK 1a-P3.423   
736 521 914
Podhajský Tomáš DiS.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 1a-P3.423   
601 327 697

SM - odbor školství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Stuchlíková Markéta PaedDr. zástup vedoucí odboru 4b-N1.423 495 817 217
601 132 817
Čiháková Jaroslava   asistentka odboru školství 4b-N1.422 495 817 369
722 992 584
Horáčková Lucie Mgr.   právnička odboru školství 4b-N1.421   
736 521 889
Machek Jan   projektový koordinátor 1a-N2.120   
603 177 263
oddělení středního a speciálního vzdělávání
Struna Martin Mgr. zástup vedoucí oddělení 4b-N1.417   
607 094 574
Gápová Věra Mgr. DiS.   školy a ŠZ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dětské domovy, školská poradenská zařízení 4b-N1.415   
607 094 575
Horáček Daniel Mgr.   střední odborné školy, střední odborná učiliště, VOŠ, školské rady, výkazy, statistiky, výroční zprávy 4b-N1.417   
702 209 361
Koldrtová Renáta Mgr.   SOŠ, SOU, VOŠ, zřizovací listiny 4b-N1.416   
607 028 851
Kosinková Alena Mgr.   nostrifikace, přezkumy maturitních zkoušek, domovy mládeže, environmentální vzdělávání 4b-N1.415   
702 209 341
Řeháková Jitka Bc.   personální záležitosti ředitelů škol a ŠZ, rejstřík škol a školských zařízení, jmenování předsedů zkušebních komisí 4b-N1.415   
722 960 538
oddělení primárního a zájmového vzdělávání
Odlová Svatava Mgr. zástup vedoucí oddělení, obce, školy a školská zařízení, prevence rizikového chování 4b-N1.421   
736 521 855
Dvořák Jan Mgr.   obce, základní školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny a školní kluby) 4a-N1.411   
607 029 914
Ferbasová Petra Bc.   obce, rejstřík škol a školských zařízení 4a-N1.411   
725 855 199
Hrnčířová Jana Mgr.   prevence rizikového chování dětí a mládeže 4a-N1.410   
725 547 168
Hulíková Šárka Mgr.   obce, mateřské školy, základní umělecké školy 4a-N1.411   
702 212 838
Kubů Kateřina Bc.   obce, školní jídelny, správa kapitoly 4b-N1.410   
601 073 671
Polednová Iva Mgr.   organizování soutěží a přehlídek, střediska volného času 4a-N1.410   
702 175 793
Zahálková Pavlína Ing.   sport, dotační programy a individuální dotace 4b-N2.417   
607 029 901
Záviský Tomáš Mgr.   sport,dotace,koncepce,Olympiáda dětí a mládeže, tajemník Výboru pro sport a VČA 4b-N1.418   
736 521 838
oddělení rozpočtu škol a školských zařízení
Jarkovský Václav Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N1.402   
736 521 856
Baštová Jaroslava Bc.   příprava a realizace projektů 1a-N1.104   
702 210 260
Beskydová Sabina Ing.   rozpočtářka, referentka pro rozborovou činnost 4a-N1.403 495 817 225
722 952 853
Bittnerová Veronika Bc.   4a-N1.404   
724 326 096
Bonhard Jiří Ing.   financování projektů a účelvých příspěvků školství 4a-N1.404   
736 521 915
Dědková Radka Ing.   rozpočtář,referentka pro metodiku rozpočtu - krajské subjekty 4a-N1.402   
607 028 791
Formánková Kateřina Mgr.   finanční kontrola, metodička, rozborová činnost 4a-N1.403   
722 952 913
Hnátová Petra Ing.   příprava a realizace projektů 1a-N1.104   
702 075 892
Kopřivová Alena   rozpočtářka - krajské a soukromé subjekty 4a-N1.404   
736 521 897
Neumannová Věra   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401   
722 954 554
Němeček Martin Mgr.   příprava a realizace projektů 1a-N1.105   
720 045 011
Pilařová Ludmila Ing.   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401   
606 096 354
Pražáková Markéta   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 413
725 855 202
Steklíková Dagmar   poskytování státních účelových dotací, kontrolní a rozborová činnost 4a-N1.403   
725 560 758
Váša Luděk Ing.   příprava a realizace projektů 1a-N1.105   
722 960 437
oddělení účetní evidence škol a školských zařízení
Bednářová Taťána Bc. zástup vedoucí oddělení 4a-N1.406 495 817 249
606 069 933
Bartoňová Blanka Ing.   kontrolor krajských subjektů ( majetek, účetnictví, směrnice) 4a-N1.406 495 817 574
607 094 576
Lehká Helena   metodik účetnictví a výkaznictví krajských subjektů okresu Rychnov nad Kněžnou a Trutnov a Jičín 4a-N1.412 495 817 374
602 477 895
Pešková Jana Bc.   účetní, platební styk pro školství 4a-N1.405 495 817 277
602 719 072
Pozlerová Kamila   účetní, platební styk pro školství 4a-N1.405 495 817 410
607 052 996
Satrapová Jana Bc.   metodik účetnictví a výkaznictví krajských subjektů okresu Hradec Králové a Náchod 4a-N1.412 495 817 264
702 196 321
Středová Drahomíra Bc.   metodika a kontrolní činnost v oblasti PaM, statistické výkazy 4a-N1.412 495 817 247
725 576 718

SV - odbor sociálních věcí

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Vitvar Jiří Ing., Mgr. zástup vedoucí odboru sociálních věcí 4c-N1.454 495 817 320
725 069 333
Altmann Jiří Mgr.   právník odboru 4c-N1.453 495 817 328
  
Guman Ivan Ing.   financování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 246
702 209 173
Schánělová Štěpánka   ekonomika dotací 4c-N1.453 495 817 573
601 376 692
oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb
Smudková Martina Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.443 495 817 345
702 209 301
Aimová Jana Ing.   sociální služby - registrace, metodika 4c-N1.442 495 817 348
607 053 051
Bidlová Hedvika Mgr.   sociální služby - registrace, metodika 4c-N1.442 495 817 561
702 056 708
Fiedlerová Jana Mgr.   sociální práce, sociální služby - metodika, rozvoj 6-N1.02b 495 817 332
725 547 028
Kozová Nikola Mgr. MBA   krajská protidrogová koordinátorka, manažerka prevence kriminality, sociální práce - prevence 4c-N1.450 495 817 433
725 574 672
Králíková Jana Mgr. DiS.   koordinace služeb péče o duševní zdraví 6-N1.02a 495 817 378
702 213 117
Machová Zuzana Mgr.   sociální práce, veřejné opatrovnictví - metodika 4c-N1.450 495 817 571
702 212 226
Máslová Lenka Bc.   přestupky, zvláštní příjemce důchodu - metodika 4c-N1.442 495 817 654
607 030 008
Moravcová Věra     
607 045 549
Ouřetská Jana Mgr. et Mgr. Dis.   rodinná politika, veřejné opatrovnictví - metodika 4c-N1.450 495 817 325
702 235 714
Plocová Zdeňka Ing. MBA, DiS.   sociální práce - metodika, prevence 6-N1.02a 495 817 380
736 521 834
Snížek Martin DiS.   odborný garant projektu 4c-N1.452 495 817 531
728 427 784
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Mackerle Václav Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.439 495 817 344
721 979 640
Čejková Tereza Mgr. DiS.   koordinátor transformace péče o ohrožené děti   
607 045 735
Haismanová Šárka Sophie Mgr.   odborný garant projektu   
702 212 847
Kazdová Iveta Bc.   5-N2.34 495 817 830
725 954 844
Krejčová Ilona Mgr.   psychologické poradenství a psychoterapie 4c-N1.440 495 817 568
607 029 833
Magenheimová Mia   koordinátor aktivity KA4 (příprava mladých dospívajících na odchod z dětských domovů)   
601 074 293
Malá Hana Mgr.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče, ochrana před domácím násilím 4c-N1.440 495 817 560
725 576 823
Matoušová Ivana Ing.   sociálně právní ochrana, rodinná politika, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 569
702 212 399
Pavlová Markéta   odborný pracovník KA3 (síťař) 0   
702 231 709
Pelová Šárka Mgr.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 563
702 198 762
Viková Iveta Mgr.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 358
607 006 563
Vrbicová Lada Mgr.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče, ochrana před domácím násilím 4c-N1.440 495 817 578
721 979 681
Zeinerová Veronika Mgr.   poskytování psychologického poradenství a psychoterapie, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 4c-N1.440 495 817 441
607 053 204
Šuplerová Radka Mgr.   sociálně právní ochrana, náhradní rod. péče, rodinná politika 4c-N1.440 495 817 347
727 811 787
plánování a financování sociálních služeb
Zeman Jiří Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.448 495 817 431
601 376 696
Andrysová Kateřina Ing.   odborná garantka projektu 4c-N1.452 495 817 326
724 871 488
Charvátová Daniela Mgr. DiS.   metodika nízkoprahových služeb pro děti a mládež a rodiny s dětmi 4c-N1.449   
607 006 590
Ferdinandová Žaneta Mgr.   financování sociálních služeb 9-N1.909   
720 951 042
Jakubcová Petra Ing.   financování sociálních služeb, sběr dat o sociálních službách 9-N1.909   
720 066 685
Jarošová Iveta Ing.   výkaznictví, ukazatelé PO, kontrola, zveřejňování smluv 4c-N1.451 495 817 572
  
Khýn Lukáš Mgr.   koordinátor plánování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 675
702 235 629
Klimešová Kateřina Ing.   Financování sociálních služeb, controlling 4c-N1.449 495 817 446
720 029 736
Kolářová Kateřina Ing.   financování sociálních služeb 9-N1.909   
725 999 517
Ondráčková Monika Mgr.   sociální služby - metodika, konzultace, poradenství 4c-N1.449   
702 235 752
Plšková Lenka Ing.   odborná garantka projektu 4c-N.452 495 817 342
601 382 078
Stránská Jitka Ing.   rozpočet kapitoly 28 s vazbou na příspěvkové organizace, kontrolní činnost 4c-N1.451 495 817 415
601 325 878
Zachariášová Alena   odborná garantka projektu 4c-N1.452 495 817 331
725 870 783
Žehan Michal Mgr.   financování sociálních služeb 9-N1.909 495 817 444
601 326 639

DS - odbor dopravy a silničního hospodářství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Jurček Tomáš Ing. zástup vedoucí odboru 4b-P1.414 495 817 630
775 237 651
Mazánek David Mgr.Bc.   právník 4b-P1.415 495 817 635
  
Vojtíšková Andrea Ing.   ekonomka odboru dopravy 4b-P1.419   
722 979 272
Šafářová Jana Ing.   referentka odboru, asistenční činnost 4b-P1.415 495 817 631
720 987 140
oddělení dopravy
Křížová Jana Mgr. zástup vedoucí oddělení dopravy 4b-P1.416 495 817 633
  
Báča Miloslav Ing.   odborný dozor nad AŠ, odborná způsobilost učitelů AŠ, zkoušky učitelů 4c-P1.442   
725 101 265
Bažantová Iva   odborná způsobilost dopravců, prokazování finanční způsobilosti, licence pro mezinár. přepravu, stanoviska (vydání a prodloužení) pro okresy HK, JC 4c-P1.439 495 817 634
606 094 491
Erbenová Jitka   odvolací řízení u přestupků proti BESIP, odborný dozor na AŠ, odborná způsobilost učitelů AŠ, státní odborný dozor, výjimky z omezení jízdy 4c-P1.442 495 817 636
  
Filipová Alena Ing.   státní odborný dozor v silniční dopravě 4c-P1.439   
702 194 211
Hovorková Veronika Bc.   odborná způsobilost dopravců, finanční způsobilost, eurolicence a opisy, stanoviska 4c-P1.439 495 817 639
702 213 107
Janota Martin Bc.   státní odborný dozor v silniční dopravě 4b-P1.439   
722 960 558
Kořínková Černá Renata Mgr.   odvolací řízení o přestupcích v silničním provozu 4b-P1.416   
607 053 115
Vanická Darina Mgr.   odvolací řízení u přestupků proti BESIP 4c-P1.442   
775 563 574
Šafránek Jiří   státní odborný dozor v silniční dopravě, vydávání, odnímání osvědčení STK, kontrola přepravy nebezpečných věcí 4b-P1.416   
725 716 229
oddělení dopravní obslužnosti
Procházka David Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-P1.419 495 817 660
607 094 572
Hovorka Jiří Bc.   dopravní specialista - analytik 4c-P1.441   
607 029 841
Nosek Petr Mgr.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4b-P1.419 495 817 653
775 328 831
Papež Radek Ing.   dopravní specialista - technolog drážní veřejné dopravy 4c-P1.441   
737 950 750
Polák Petr   kontrolní činnost ve veřejné dopravě 4b-P1.419   
702 209 364
Prymš Dominik Mgr.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.440 495 817 671
777 076 547
Veselá Judita Ing. Ph.D.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441   
773 073 757
Veselý Vítězslav Bc.   dopravní specialista - analytik 4c-P1.441   
606 051 127
Vrbová Andrea   schvalování jízdních řádů, licence a kontrolní činnost ve veřejné dopravě 4b-P1.418   
722 979 362
Šandová Alena Ing.   dopravní specialistka - smlouvy a vyúčtování 4b-P1.418   
607 068 669
oddělení silničního hospodářství
Pospíšil Jiří Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-P1.417 495 817 649
736 521 874
Janeček Jan Ing.   silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, stanovení úpravy provozu, opravné prostředky 4b-P1.417   
607 068 663
Kubcová Šárka Ing.   silniční správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy, opravné prostředky 4b-N1.419   
722 974 591
Matějková Jana Ing.   silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, změny v silniční síti, opravné prostředky 4b-N1.420   
702 196 322
Prouza Miroslav JUDr.   vyvlastňovací úřad, opravné prostředky 4c-P1.440   
722 979 177
Vaňásek Jaroslav Ing.   silniční správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy, stanovení úpravy provozu, opravné prostředky 4b-N1.420   
602 663 814
Verner Jiří Ing.   silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, stanovení úpravy provozu, opravné prostředky 4b-N1.420   
722 992 822

ZD - odbor zdravotnictví

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Bášová Ludmila Ing. zástup vedoucí odboru 4b-N2.416 495 817 577
736 521 832
Baše Karel Mgr.   právník 4c-N3.447   
725 511 758
oddělení zdravotnictví
Zdražilová Lenka Ing zástup vedoucí oddělení, oznamovací povinnost poskytovatelů soc. služeb 4b-N2.415 495 817 506
736 521 875
Chroboková Markéta   zdravotnická dokumentace, archiv 4b-N2.417 495 817 505
720 045 007
Fabiánová Šárka Mgr.   kontroly poskytovatelů, kontrola obcí, přestupky v oblasti zdravotnictví 4b-N2.419 495 817 526
601 362 123
Jakubec Jan Mgr.   přezkumy lékařských posudků a rozhodnutí o ukončení DPN, přestupky v oblasti zdravotnictví 4b-N2.419   
607 052 951
Kapuciánová Alla Mgr. Bc.   stížnosti, kontroly poskytovatelů, kontroly obcí 4b-N2.419 495 817 526
722 952 936
Kukalová Barbora DiS.   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokračování po zemřelém poskytovateli 4c-N1.445   
607 006 727
Minyuková Tereza   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, poskytovaní preventivní péče mimo zdrav.zařízení 4c-N1.444   
728 427 764
Veselá Kukalová Jaroslava   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zdravotnická dokumentace 4c-N1.445   
725 003 041
Wsól Lukáš   udělování oprávnění a přerušení k poskytování zdravotních služeb, preventivní péče mimo zdrav. zařízení 4c-N1.445 495 817 464
702 117 701
Šourková Marie   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, výběrová řízení před uzavřením smlouvy se zdrav. poj. 4c-N1.444 495 817 502
725 593 351
oddělení zdravotní péče a ekonomiky
Holomková Ladislava Ing. zástup vedoucí oddělení zdravotní péče a ekonomiky 4b-N2.418 495 817 321
736 521 901
Dunková Alena DiS.   referentka oddělení zdravotní péče a ekonomiky 4b-N2.417 495 817 137
601 132 818
Filková Barbora Bc. DiS.   projektová manažerka ve zdravotnictví 4b-N2.436 495 817 116
725 999 516
Hynková Jana Mgr.   referentka oddělení zdravotní péče a ekonomiky 4b-N2.436 495 817 116
727 949 896
Sedláčková Lenka Ing.   referentka oddělení zdravotní péče a ekonomiky 4b-N2.437 495 817 562
702 213 071
Svrbíková Lucie Ing.   referentka 4b-N2.437 495 817 562
601 375 637

INV - odbor investic

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Nýč Václav Ing. zástup vedoucí odboru 1a-N3.101   
602 441 087
Bittner Oldřich Ing. arch.   krajský architekt 4b-N3.443   
720 045 152
Kutík Jiří DiS.   strategické investice 4a-P3.401   
702 210 839
Michl Miroslav Ing.   strategické investice 4a-P3.401   
736 521 905
Mitrović Jana JUDr.   právnička odboru 4b-N3.420   
727 883 498
Mrázek František DiS.   strategické investice 4a-P3.401   
602 161 674
Prouzová Hana   asistentka 1a-N3.102 495 817 575
736 521 864
Šumpíková Pavlína   administrativní a spisová služba 1a-N3.102   
722 954 683
oddělení veřejných zakázek
Bučková Jitka Mgr. zástup vedoucí oddělení zakázek 4b-N3.422   
602 246 595
Hojná Kosařová Lenka Ing.   specialista veřejných zakázek 4b-N3.423   
720 066 579
Kadaníková Alena Ing.   specialista veřejných zakázek 1a-N3.118   
607 006 578
Stoklasa Fusová Zuzana Mgr.   právnička 1a-N3.118   
736 521 900
Zeinerová Věra Ing.   veřejné zakázky, EZAK, registr smluv 4b-N3.422   
725 547 095
Šebová Eva Ing. MPA   specialista veřejných zakázek 4b-N3.423   
722 960 558
oddělení přípravy a realizace staveb
Trumm Eduard Ing. zástup vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 4a-N2.410   
725 082 412
Brádlová Jitka   investiční manažerka 4a-N2.412   
736 521 865
Dvořáček Bořek Ing.   referent pro energetiku 4a-P3.406   
702 235 662
Friedl Libor Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 4a-P3.406   
722 960 639
Janderová Veronika   zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4b-N3.421   
702 296 512
Javůrková Iva   investiční manažerka 4a-P3.401   
720 067 030
Jiráňová Jana Ing.   4a-N2.411 495 817 841
725 431 213
Kosař Roman Ing.   plán investiční výstavby, podklady pro financování výstavby 4a-N2.411   
725 974 312
Křivanec Radim Bc.   referent pasportizace majetku kraje 4a-P3.406   
702 210 731
Padrián Tomáš Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 4a-P3.406   
724 010 463
Pavlík Marek Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 4a-P3.401   
702 124 847
Satorie Ladislav Ing.   příprava a realizace investic, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4a-N2.411   
604 235 224
Strnad Jiří Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví 4a-N2.412   
727 826 870
Zmítko Václav Ing.   referent přípravy a realizace staveb 4a-P3.406   
727 883 508
Žilka Libor Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví 4a-N2.412   
725 999 515
oddělení ekonomické
Vachata Jan RNDr. zástup vedoucí oddělení 4b-N3.420   
725 948 502
Jungvirtová Jaroslava Ing. Ph.D.   správce kapitoly 21 - investice a evropské projekty 4b-N3.421   
722 979 337
Malcová Dagmar   zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4b-N3.415 495 817 276
736 521 888
Vančurová Jitka Bc.   správce kapitoly 21 - investice a evropské projekty 4b-N3.415   
724 325 753

IA - oddělení interního auditu

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Seidlová Hana Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-P3.423   
702 231 764
Král Martin Ing. Bc. Ph.D.   interní auditor 4b-N3.419   
720 044 854

KP - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Churtajeva Kateřina Mgr. zástup vedoucí odboru DP-HK3.19   
737 997 977
Sejkorová Lucie Ing.   ekonomka odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu DP-HK3.18 495 817 310
702 238 333
Tučková Lenka Ing.   asistentka odboru, administrace projektů DP-HK3.18   
607 045 413
oddělení kultury a památkové péče
Smolík Milan Ing. zástup vedoucí oddělení DP-HK3.37 495 817 458
601 325 879
Baudišová Tamara PaedDr.   odborná referentka památkové péče DP-HK3.35 495 817 311
601 376 690
Burešová Helena Mgr.   odborná referentka památkové péče DP-HK3.36 495 817 255
725 575 323
Dioszegi Jolana Mgr.   odborná referentka památkové péče DP-HK3.36 495 817 255
727 899 592
Doležalová Věra Mgr.   odborná referentka kultury DP-HK3.31 495 817 466
727 811 784
Mazánková Pavlína Mgr.   odborná referentka kultury DP-HK3.31 495 817 322
720 987 142
oddělení kulturních a kreativních odvětví a cestovního ruchu
Karas Martin Ing. zástup vedoucí oddělení DP-HK3.30   
724 870 776
Charouzková Kateřina Mgr.   odborná referentka kulturních a kreativních odvětví a projektový koordinátor DP-HK3.29   
607 012 353
Matušková Daniela Bc.   odborná referentka cestovního ruchu DP-HK3.20   
601 073 929
Truncová Pavla Mgr.   odborná referentka kulturních a kreativních odvětí v oblasti komunikace, marketingu a mezinárodní spolupráce DP-HK3.29 495 817 394
725 542 593
Šimáková Kristýna Mgr.   odborná referentka kulturních a kreativních odvětví a živé kultury DP-HK3.30   
725 575 289

INF - odbor informatiky

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Pecold Bohumil Ing. zástup vedoucí odboru 4b-N4.402 495 817 140
736 521 817
Luňáčková Naděžda   podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky, asistenční činnosti 4b-N4.404 495 817 142
777 160 246
oddělení informatiky
Kořínek Martin Ing. Ph.D. zástup vedoucí oddělení 4b-N4.403 495 817 540
602 458 078
Cejnarová Iva Ing.   informatik 4b-N4.405 495 817 597
736 521 848
Hásek Jindřich   správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky 4b-P2.405 495 817 148
723 697 890
Hejnyšová Iva Ing.   správce internetu a intranetu 4b-N4.405 495 817 147
725 705 087
Hlava David Bc.   informatik - podpora koncových uživatelů 4b-N4.404 495 817 219
722 974 487
Hrubeš Martin Ing.   správa serverů, bezpečnost a integrita dat 4b-N4.401 495 817 598
725 705 088
Souček Jaroslav Ing.   informatik 4b-P2.405 495 817 145
736 521 818
Šlechta Roman   správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky 4b-N4.404 495 817 143
702 211 991
oddělení projektů a síťové infrastruktury
Kočárník Jiří Ing. zástup vedoucí oddělení projektů a síťové infrastruktury 4b-N3.436a 495 817 182
727 956 087
Bulíček Martin   informatik 4b-N3.437 495 817 134
736 521 884
Hromádková Kateřina Ing.   informatik 4b-N3.437 495 817 152
724 871 308
Prášil Lukáš Ing.   správce komunikační infrastruktury 4b-N3.437 495 817 596
724 871 082
Tejkl Jiří Mgr.   správa telefonů a aplikací, podpora uživatelů 4b-N3.436b 495 817 136
721 979 636
oddělení geografických informačních systémů a digitálně technické mapy
Holas Jiří Ing. zástup vedoucí oddělení GIS a DTM 4b-N1.438 495 817 144
736 521 816
Dubrovská Klára Mgr.   správce GIS 4b-N1.438   
722 960 669
Martinková Alice Ing.   správce GIS 4b-N1.438 495 817 800
728 427 783
Vyhnálková Odile Ing.   správce GIS a DTM 4b-N1.438   
607 045 649