DTM a GIS - Mapový portál

DTM - Ditální technická mapa

základní povrchová situace (ZPS), dopravní infrastruktura (DI) a technická infrastruktura (TI)
ukazka mapy