Krajské dotace pro rok 2016 - sociální oblast

Krajské dotační programy pro rok 2016

28.12.2016

Vyúčtování dotací na podporu sociálních služeb pro rok 2016 z rozpočtu KHK a MPSV 2016

Vyúčtování dotací za rok 2016 v rámci Programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2016, dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu.

28.12.2016

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v roce 2016

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2016 poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2016, které byly schváleny zastupitelstvem kraje 20. 6. 2016, je možné využívat do 31. prosince 2016 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

11.10.2016

Žádost o změnu struktury čerpání dotace KHK z rozpočtu MPSV pro rok 2016

Čerpání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kterou kraj obdržel od MPSV pro rok 2016, by nemělo na jednotlivých nákladových položkách překročit 10% původního rozpočtu. Tímto rozpočtem se rozumí výše částky, která byla pro jednotlivé nákladové položky požadována v OK systému v žádosti pro rok 2016.

13.9.2016

Výsledky dotačního řízení pro podporu sociálních služeb v roce 2016

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 12. 9. 2016 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

20.4.2016

Formuláře žádostí k Dotačnímu programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a prorodinných aktivit 2016

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje počínaje dnem 25. dubna 2016 a nejpozději 6. května 2016 včetně. (Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).