Krizové stavy

5.6.2014

Krizové stavy

Stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav

5.6.2014

Hospodářská opatření pro krizové stavy

Hlavním úkolem hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen HOPKS) je zabezpečit výrobky, práce nebo služby, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů a tak pomoci vybraným cílovým skupinám: