Komunitární programy (2021-2027)

6.9.2022

Komunitární (unijní) programy

Vedle fondů EU nabízí Evropská unie financování z tzv. komunitárních (unijních) programů. Tyto programy spravuje přímo Evropská komise, na národní úrovni je důležitá síť Národních kontaktních míst.

Více informací o komunitárních (unijních) programech naleznete zde.