Krajské dotační programy pro rok 2023 - sociální oblast

4.12.2023

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2023 – dotace Královéhradeckého kraje z rozpočtu MPSV

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 4. 12. 2023 úpravy poskytnutých prostředků z dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV), kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023.

13.11.2023

Vyúčtování dotace na realizaci činností podporujících obyvatele kraje v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti pro rok 2023

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu na realizaci činností podporujících obyvatele Královéhradeckého kraje v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti pro rok 2023, poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2023, které byly schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje (Usnesení ZK/17/1206/2023 a ZK/19/1342/2023), je možné využívat do 31. prosince 2023 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

13.11.2023

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit 2023

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2023 poskytnuté Královéhradeckém krajem na rok 2023, které byly schváleny Zastupitelstvem kraje (ZK/19/1341/2023), je možné využívat do 31. prosince 2023 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

23.10.2023

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2023 – dotace Královéhradeckého kraje z rozpočtu MPSV

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 23. 10. 2023 úpravy dotací sociálních služeb z dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV), kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023.

13.9.2023

Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb v roce 2024 – dotace Královéhradeckého kraje z rozpočtu MPSV

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 11. 9. 2023 vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2024, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2024.

11.9.2023

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2023 – dotace Královéhradeckého kraje z rozpočtu MPSV

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 11. 9. 2023 dofinancování sociálních služeb z dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV), kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023.

16.5.2023

Výsledky 2. kola dotačního programu na realizaci činností podporujících obyvatele KHK v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na zasedání konaném dne 15. května 2023 výsledky 2. kola dotačního programu na podporu činností podporujících obyvatele KHK v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti. Přílohy obsahují tabulku s výsledky dotačního řízení a pokyny k tisku smlouvy.

16.5.2023

Výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na zasedání konaném dne 15. května 2023 výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2023. Přílohy obsahují tabulky s výsledky dotačního řízení a pokyny k tisku smlouvy.

31.1.2023

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2023

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 30. 1. 2023 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV), kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023.

14.9.2022

Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb v roce 2023 – dotace Královéhradeckého kraje z rozpočtu MPSV

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 12. 9. 2022 vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2023, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023.