Registrace poskytovatelů sociálních služeb

Informace k registracím poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění.

Nahlédnout do registru poskytovatelů sociálních služeb můžete ZDE.

22.4.2016

Vykazování dat za rok 2015 v OK-systému

Aplikace OK služby – poskytovatel, přes kterou se podávají výkazy (povinnost poskytovatelů sociálních služeb na základě odst. 5 § 85, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) bude pro podání výkazů za rok 2015 za Vámi poskytované sociální služby přístupná od začátku května.

23.6.2014

Stanoviska a doporučené postupy MPSV

Upozorňujeme poskytovatele na informace o stanoviscích a doporučených postupech vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

29.8.2013

Přechod právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost

V souvislosti s předpokládanou účinností Občanského zákoníku se objevují dotazy poskytovatelů na přechod občanských sdružení na jinou právní formu a tím i změnu v registraci poskytovatelů sociálních služeb. Nejčastější dotazy se týkají změny občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a způsob a doklady, jakým tuto změnu doložit pro registraci.

8.2.2013

Registrace sociálních služeb, doporučené postupy

Od roku 2009 probíhají kontroly plnění registračních podmínek stanovených u poskytovatelů sociálních služeb. V rámci těchto kontrol byla zjištěna některá opakující se pochybení poskytovatelů a z tohoto důvodu se Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodl vydat doporučené postupy jako metodická doporučení a určité návody pro poskytovatele.

19.3.2012

Podání žádosti

Podání žádosti o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb zdravotnických zařízení ústavní péče, speciálních lůžkových zdravotnických zařízení hospicového typu a dětských domovů

12.10.2010

Dobrovolníci v sociálních službách

Vzhledem k častým dotazům a určitým nejasnostem upřesňujeme pojem dobrovolnické služby a její výkon při poskytování sociálních služeb.