Válečné hroby

Válečné hroby   Válečné hroby   Válečné hroby

Území České republiky se v minulosti stalo dějištěm mnoha válečných událostí, které připomínají pomníky, památníky a válečné hroby. 

Péči o válečné hroby a pietní místa upravuje zákon č. 122/2004 Sb. Vlastníky válečných hrobů jsou většinou obce, na jejichž území se nacházejí, ale i další soukromé subjekty. Vlastníkem válečných hrobů, jenž jsou z velké části kulturní památkou, je i Královéhradecký kraj. Centrální evidence válečných hrobů Péči o válečné hroby na státní úrovni koordinuje Ministerstvo obrany ČR, které spravuje Centrální evidenci válečných hrobů. Databáze je doplňována a upřesňována pověřenými pracovníky obcí s rozšířenou působností a pracovníkem krajského úřadu. V krajské databázi je nyní evidováno na území Královéhradeckého kraje více než 2 000 válečných hrobů a pietních míst. Veřejnosti jsou tyto informace přístupné na internetových stránkách Péče o válečné hroby Ministerstvo obrany ČR

 

Pamětní plaketa Péče o válečné hroby

K ocenění osobního přínosu v oblasti péče o válečné hroby zřídilo Ministerstvo obrany ČR pamětní plaketu "Péče o válečné hroby". Pamětní plaketa se každoročně uděluje právnickým a fyzickým osobám, které se významným způsobem zasloužily o péči, údržbu a úpravu válečných hrobů v České republice nebo v zahraničí anebo se významně angažovaly v oblasti péče o válečné hroby.