Kultura a památková péče

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor je tvořen ze dvou oddělení, která vykonávají činnost v oblasti kultury a cestovního ruchu, památkové péče a kulturních a kreativních odvětví.

vedoucí odboru: Mgr. Kateřina Churtajeva
e-mail: kchurtajeva@kr-kralovehradecky.cz, tel.: +420 495 817 330, mob.: +420 737 997 977
Odbor je umístěn v budově Galerie Moderního umění v Hradci Králové (Tomkova 139/9, 500 03 Hradec Králové).

Informace o činnosti jsou popsány v článku Činnost odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

15.3.2023

Knihovna roku Královéhradeckého kraje 2023

Soutěž Knihovna roku Královéhradeckého kraje je organizována pro knihovny v malých sídlech do 7,5 tisíce obyvatel, navazuje na pravidla a principy celostátní soutěže Knihovna roku a Vesnice roku. Cílem je ocenit nejlepší knihovny, jejich kvalitní knihovní služby a pestrou nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit zaměřenou na místní komunitu. Vítězné knihovny budou pro ostatní knihovny příkladem dobré praxe a ocenění jsou povzbuzením pro knihovníky v jejich další práci.

3.3.2023

V Opočně se uskuteční mezinárodní konference s názvem Kulturní dědictví: Inovativní přístupy a udržitelný komunitní rozvoj

Kodymův národní dům v Opočně bude od 17. do 19. března dějištěm mezinárodní konference, která nabídne místním vzdělávací semináře se zaměřením na revitalizaci kulturního dědictví, inovativní využití památek a jejich udržitelný rozvoj. Ty přinesou do města nové pohledy na oživení bývalého kapucínského kláštera. Seminářů se zúčastní vedle široké veřejnosti, zástupců místní samosprávy či českých odborníků také zástupci norského partnera projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně.

28.2.2023

První středa volá do muzea či galerie. Volný vstup nabídnou další kulturní instituce v kraji

Od prosince loňského roku mají lidé v Královéhradeckém kraji možnost každou první středu v měsíci navštívit vybraná muzea či galerie zdarma. Ke dvacítce kulturních institucí se postupně přidávají další – od března Galerie „M“ ve Vrchlabí a tkalcovské muzeum Dům pod jasanem v Trutnově. Od května lidem volný vstup v první středu umožní také Městské muzeum Loreta v Chlumci nad Cidlinou a Vlastivědné muzeum v Dobrušce.

24.2.2023

Regionální kulturní aktéři budou čerpat inspiraci u evropských kolegů

Zaměstnanci krajských příspěvkových organizací a Královéhradeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče se díky získané akreditaci programu Erasmus+ v oblasti mobilit ve vzdělávání dospělých budou moci účastnit zahraničních výměnných pobytů, případně si pozvat zahraniční experty do našeho regionu. Kraj uspěl v žádosti o akreditaci spolu s 11 dalšími organizacemi z České republiky z celkových 19.

17.2.2023

HEREDITAS OBLIGAT - Cena Rady Královéhradeckého kraje za památkovou péči

Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/36/1595/2022 ze dne 14. listopadu 2022 vyhlásila třetí ročník Ceny HEREDITAS OBLIGAT - Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji

14.2.2023

Na rekonstrukci Vrbenského kasáren získal kraj dotaci 55 milionů korun

Královéhradecký kraj získal na proměnu Vrbenského kasáren v Hradci Králové dotaci z Národního plánu obnovy (NPO) ve výši 55 milionů korun z výzvy určené na rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Tyto finanční prostředky pokryjí stavební úpravy a vybavení prostor budoucího kulturního a kreativního centra, které vznikne v části bývalého vojenského objektu Vrbenského kasáren v centru krajského města.

8.2.2023

Archeopark ve Všestarech rozšíří stálé expozice i kinosál

Archeopark pravěku ve Všestarech na Hradecku do tří let obohatí stálé expozice, které představí archeologické sbírkové předměty Muzea a galerie Orlických hor, výsledky průzkumů z dálnice D11 či expedici Monoxylon. Rozšíří také stávající kinosál. Celkové náklady projektu přesáhnou 32 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Financování projektu odsouhlasili krajští zastupitelé.

8.2.2023

Revitalizace zajistí královéhradecké galerii nové depozitáře i vzdělávací centrum

Část prostorů krajské Galerie moderního umění v Hradci Králové čeká revitalizace. Vzniknou nové depozitáře, technické místnosti či edukační centrum v doteď nevyužívaných prostorách secesní budovy na hradeckém Velkém náměstí. Předpoklad nákladů na revitalizaci je více než 50 milionů korun, z nichž většinu pokryje evropská dotace.

6.2.2023

Červený Kostelec ožije 26. ročníkem divadelního festivalu

Již 26. ročník festivalu činoherního a hudebního divadla proběhne v Červeném Kostelci 16.-19.února. Krajská postupová přehlídka přivítá jedenáct amatérských souborů, které uvedou to nejlepší z jejich loňské produkce. V programu si své najdou diváci klasických kusů z pera Gogola, Moliéra i Čapka, ale také ti, kterým není cizí současná dramatika nebo autorské divadlo. O tom, kdo zvítězí a postoupí do celorepublikové přehlídky, rozhodne odborná porota, ve které zasednou profesionálové z DAMU a JAMU i další divadelní odborníci.