Strategie rozvoje kraje 2021-2027

29.5.2014

Strategie rozvoje kraje 2021-2027

Podstatou strategického plánování v kraji je stanovování rozvojových priorit a cílů ve vazbě na další koncepční a rozvojové aktivity v regionu. Stanovení krajské rozvojové strategie je základní fundament pro přípravu Královéhradeckého kraje na nové programové období 2021–2027.