Metodická pomoc obcím

Starostujte bez starostí – rozcestník pro starosty, zastupitele a zaměstnance menších obcí

Rozcestník pro starosty především menších obcí I. typu najdete na webu www.chytryregion.cz nebo přímo pod odkazem www.starostuj.cz. Obsahuje přehledně zpracované agendy a také vzory, metodiky i další informace ke stažení.

5 nejnovějších zpráv

8.3.2024

Sbírka rozhodnutí NSS - 4565/2024 PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH: POVINNOST CYKLISTY POUŽÍT STEZKU PRO CHODCE A CYKLISTY

k § 57 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 31. 12. 2021. Z § 57 odst. 1 ani z jiného ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nevyplývá povinnost cyklisty použít stezku pro chodce a cyklisty. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2023, čj. 4 As 102/2023-25)