OPŽP - realizované projekty

Logo EU - Operační program Žívotní prostředí + logo MŽP

OPŽP - realizované projekty


Prioritní osa 5: Energetické úspory,

Specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Název projektu: Reg. číslo projektu:
Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009337
Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009141
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009056
5. 1 a Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012219
5. 1 b Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012230