Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD)

14.5.2024

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí pro OSPOD KÚ KHK

Standardy kvality sociálně-právní ochrany se staly dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, závazným kritériem kvality pro poskytovatele sociálně-právní ochrany dětí. Úkolem naší organizace je naplňovat tyto zákonem definované požadavky. V tomto směru se jedná o komplexní pojetí fungování poskytování sociálně-právní ochrany dětí. 

Zákonem č. 449/2021 Sb. ze dne 30.11.2021 došlo ke změně vyhlášky č. 473/2012 Sb. s účinností od 01.01.2022 s výjimkou ustanovení čl. I. bodu 16, které nabývá účinnosti dnem 01.07.2022. (viz. příloha)