Ostatní programy a iniciativy (2014 - 2020)

3.9.2015

Program švýcarsko-české spolupráce

Švýcarský program finanční pomoci k zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod podepsaných 20. prosince 2007 s 10 novými členskými státy EU a 7. září 2010 s Rumunskem a Bulharskem rozvojové projekty na území nových členských států Evropské unie včetně České republiky. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Kompletní informace o programu naleznete na webové adrese www.swiss-contribution.cz.


14.8.2014

Visegrádský fond

Program je zaměřen na poskytování finančních prostředků na aktivity v následujících oblastech: • kulturní spolupráce (festivaly, publikace) • vědecká výměna a výzkum (konference, publikace) • školství – výměny mezi mladými lidmi (semináře, letní školy, sportovní, výchovné a kulturní aktivity pro děti a mládež) • přeshraniční spolupráce (projekty realizované na hranici dvou států V4) • podpora turismu (průvodci, prezentace, veletrhy)