VÝBORY ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020-2024

19. 4. 2024 Autor: Ivana Nesvačilová

Obsah

 


Výbor kontrolní

zápisy z jednání

   
Ing. Dědeček Jaromír předseda
JUDr. Pavel Staněk člen
Mgr. Daniela Pazourková člen
MgA. Václav Bartoš člen
Ing. Petr Kubát člen
JUDr. Dita Vávrová člen
Blanka Čiháčková člen
Roman Tachas člen
Ing. Miloslav Nejedlý člen
Andrea Pajgerová člen
brig. gen. Ing. František Mencl člen

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
Sirová Hana ORG 727 826 871 hsirova@khk.cz

 

Výbor pro dopravu

zápisy z jednání

   
Ing. Ladislav Brykner předseda
Ing. Josef Král člen
Ing. Josef Šalda člen
Milan Brandejs člen
Martin Prouza člen
Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. člen
Ing. arch. Roman Plát člen
Jiří Kocourek člen
Ing. Miroslav Uchytil člen
Ing. Martin Machů člen
Petr Koleta člen
Ing. Zdeněk Praus člen
Jiří Prokop člen
Karel Veyr člen
Miroslav Sixta člen

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
Šandová Alena Ing. DS 607 068 669 asandova@khk.cz

 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

zápisy z jednání

   
Mgr. Drejslová Jana předseda
Mgr. Pavel Káňa člen
PaedDr. Kamil Vávra člen
Michal Vávra člen
Mgr. David Joska člen
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. člen
PhDr. Mgr. Filip Jiroušek člen
Bc. Jan Kalenský člen
Mgr. Robert Novák člen
Mgr. Petr Hamáček člen
Mgr. Jana Berkovcová člen
Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček člen
Libuše Friedlová člen
RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. člen
Ing. Jiří Franc člen

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
Horáčková Lucie Mgr. SM 736 521 889 lhorackova@khk.cz

 

Výbor pro kulturu a památkovou péči

zápisy z jednání

   
Horáček Josef předseda
MgA. Libor Kasík člen
Ivan Doležal člen
Radek Balcárek člen
Mgr. Jana Patková člen
Mgr. Rudolf Khol člen
Tomáš Unger člen
Vít Kotrbáček člen
Josef Červený člen
Ing. arch. Jan Falta člen
Jana Šandová, DiS. člen
Miroslav Kodydek člen
Mgr. Lukáš Fiedler člen
Ing. Barbora Kulichová, DiS. člen
Filip Pýcha člen

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
Mazánková Pavlína Mgr. KP 495 817 322 pmazankova@khk.cz

 

Výbor pro regionální rozvoj

zápisy z jednání

   
Mgr. Škop Jiří předseda
Mgr. Libor Mojžíš člen
Bc. Miroslav Nosek člen
Ing. Pavel Dvořáček člen
Bc. Martina Benešová člen
Mgr. Tomáš Eichler člen
Petr Jeništa člen
Pavel Volk člen
Mgr. Jan Balcar, Ph.D. člen
Jiří Tojnar člen
Darina Kricnarová, MBA člen
Ing. Zdeněk Praus člen
Ing. Jan Jarolím člen
brig. gen. Ing. František Mencl člen
Mgr. Martin Hanousek člen

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
Líkařová Monika Mgr. ORG 495 817 524 molikarova@khk.cz

 

Výbor finanční

zápisy z jednání

   
Ing. Miroslav Uchytil předseda
Ing. Václav Koutník člen
Jan Bém člen
Ing. Petr Lžíčař člen
Jiří Pechar člen
Václav Pačesný člen
Milan Maček člen
MgA. Václav Bartoš člen
Ing. Zdeněk Švorc člen
Ing. Ivana Skřítecká člen
Ing. Klára Dostálová člen
Miroslav Kodydek člen
Ing. Vlastimil Šeda člen
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. člen
Bc. Karin Richterová člen

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
Danuše Jirků EK 495 817 164 djirku@khk.cz

 

Výbor pro cestovní ruch a mezinárodní spolupráci

zápisy z jednání

   
Mgr. Grulich Jan předseda
Miroslav Vlasák člen
Roman Toušek člen
Milan Brandejs člen
Aleš Maloch člen
Mgr. Jana Patková člen
Mgr. Petr Poláček člen
Gabriela Suchánková člen
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. člen
David Smetana člen
MVDr. Ivana Hantschová člen
Mgr. Alexandra Jiříčková člen
Mgr. Alena Stillerová člen
Zdeněk Podal člen
Ing. Jan Čtvrtečka člen

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
Matušková Daniela Bc. KP   dmatuskova@khk.cz

 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity

zápisy z jednání

   
Mgr. Petr Poláček předseda
Matěj Novotný člen
Libor Šnajdr člen
Mgr. Roman Drašnar člen
Helena Rezková člen
Václav Drašnar člen
Bc. Petr Veselka člen
Jakub Lejsek člen
Petr Hable člen
Petr Koleta člen
Mgr. Jana Berkovcová člen
Ing. Ladislav Brykner člen
Ing. Jan Jarolím člen
Ing. Marek Šváb člen
Ing. Pavel Křížek člen

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
Záviský Tomáš Mgr.  SM 736 521 838 tzavisky@khk.cz

 

Výbor sociální

zápisy z jednání

   
Ing. Anna Maclová předseda
Bc. Roman Béla člen
Ing. Daniela Lusková, MPA člen
Ing. Miroslav Sazeček člen
Ing. Dana Kracíková člen
Mgr. Ondřej Čalovka člen
Věra Králová člen
Filip Bělík člen
Petr Hron člen
Jana Šandová, DiS. člen
Ing. Helena Podolská člen
Andrea Turková člen
Ing. Miloslav Pačesný člen
Mgr. Robert Černý člen
PhDr. Veronika Čepelková člen

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
Altmann Jiří Mgr. SV 495 817 328 jaltmann@khk.cz

 

Výbor zdravotní

zápisy z jednání

   
Ing. Kracíková Dana předseda
Ing. Luboš Mottl člen
MUDr. Petr Martinov člen
Ing. Vítězslav Šturma, MBA člen
MVDr. Anna Ungerová člen
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. člen
MUDr. Silvie Šidáková člen
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. člen
MUDr. Jiří Veselý člen
Ing. Jan Kříž člen
MUDr. Jiří Mašek člen
MUDr. Antonín Vajcík člen
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. člen

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
Nováková Soňa ORG 495 817 474 snovakova@khk.cz

 

Výbor pro hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti

zápisy z jednání

   
PhDr. Štěpán Jiří, Ph.D. předseda
Zdeněk Lhota člen
Josef Dlabola člen
Ing. Ivo Muthsam člen
Ing. Richard Nádvorník člen
Milan Brandejs člen
Zdeněk Křička člen
Mgr. Petr Poláček člen
Josef Hlávko člen
Ing. Jan Kříž člen
Mgr. Michal Vejprava člen
MUDr. Jiří Veselý člen
Mgr. Martin Hanousek člen

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
Stannerová Klára Bc. RG 722 954 667 klstannerova2@khk.cz

 

Výbor pro životní prostředí a zemědělství

zápisy z jednání

   
Vágner Dostálová Martina předseda
Miloš Pochobradský člen
Ing. Petra Škopová člen
Milan Žďárek člen
Jaroslav Huňat člen
Ing. Aleš Maloch člen
Ing. Dušan Kořínek, Ph.D člen
Dušan Plch člen
Ing. Lukáš Řádek člen
Ing. Václav Ludvík člen
Darina Kricnarová, MBA člen
MVDr. Ivana Hantschová člen
RNDr. František Bárta člen
RNDr. Jiří Kulich člen
Mgr. Martin Hanousek člen

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
Loudová Ivana ZP 495 817 193 iloudova@khk.cz