Lidová kultura

Lidová kultura   Lidová kultura   Lidová kultura

Pod pojmem tradiční lidová kultura se skrývá odkaz našich předků. V hudbě, tanci, lidovém divadle, obřadech i různých lidových řemeslech a výrobě, v tom všem se předává dědictví z generace na generaci, které utváří dané místo i celý region.

Oblast péče o tradiční lidovou kulturu vychází z usnesení vlády č. 571 ze dne 11. června 2003. Oddělení kultury se podílí na přípravě, realizaci a propagaci projektů podporujících tradiční lidovou kulturu v Královéhradeckém kraji.

 

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje

Seznam je zřízen za účelem ochrany, zachování, identifikace, rozvoje a podpory nemateriálního kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje.

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu

Specializované pracoviště je součástí historického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové. Hlavním cílem koncepce je ochrana hodnot vytvářených po celá staletí našimi předky a tvořících základ naší kulturní identity. Soubor ochranných opatření shrnuje konkrétní úkoly směřujících k identifikaci, dokumentaci, ochraně, prezentaci a šíření poznatků dosud existujících projevů tradiční lidové kultury a jejímu předávání dalším generacím. 

Ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje

Cena udělovaná Radou Královéhradeckého kraje tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel nebo těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj. V letech 2002-2016 se ocenění nazývalo Zlatý kolovrat. Ocenění je obdobou titulu Nositel tradice lidových řemesel, který uděluje Ministerstvo kultury ČR.