NPO - realizované projekty

7. 9. 2023

Loga - Národní plán obnovy a Finacováno EU


Královéhradecký kraj realizuje projekty v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility - RRF) prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO).

Komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Název projektu: Reg. číslo projektu:
Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje 0231000002