Literatura ke stažení a webové portály v oblasti prevence sociálně patologických jevů

11.3.2024

Školský informační portál Královéhradeckého kraje

Nové informace budou zveřejňovány na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje: www.sipkhk.cz

  • - informace, aktuality a dokumenty z oblasti vzdělávání včetně zájmového, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu
     
  •  - Pracovní místa ve školách - systém pro zveřejňování nabídek a poptávek po pracovních místech ve školách a školských zařízeních v Královéhradeckém kraji. Pro zveřejnění není nutná registrace, ale podmínkou je platná e-mailová adresa, na kterou budou zaslány informace o vložení, respektive schválení a zveřejnění inzerátu a rovněž odkaz umožňující smazání inzerátu.

Úplný adresář škol a školských zařízení (včetně aktuálních informacích o ředitelkách/ředitelích a kontaktních údajích) naleznete na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje.

12.6.2017

Informace od Prostoru Pro, o.p.s.

Leták nestátní neziskové organizace Prostor Pro, o.p.s., která mnoho let působí v Královéhradeckém kraji, přináší celou řadu informací. S jejich bližším obsahem se seznamte v příloze.

9.6.2017

Semirasmis z.ú. nabízí od října 2017 další běh specializačního studia pro ŠMP

Akreditované specializační studium odpovídá vyhlášce č. 317/2005 Sb. § 9 c). Studium obsahuje jak teoretické, tak praktické části v rozsahu 300 h. Cena kurzu je 22 000 Kč. Vzdělávání bude probíhat formou 16 dvoudenních setkání na Malé Skále, okres Turnov. Zájemci mají vyplněnou přihlášku zasílat na cva@os-semiramis.cz. Pro výkon funkce ŠMP je nezbytné absolvování specializačního studia. Teprve poté bude ŠMP mít nárok na specializační příplatek dle ust. § 133 zákoníku práce a plánované snížení míry přímé pedagogické činnosti dané novelou nařízení vlády č. 75/2005 Sb.. Studium bude ukončeno vypracováním ročníkové práce, absolvováním povinných praxí, obhájením závěrečné práce.

28.3.2017

Projekt o šikaně - Nenech to být - získal záštitu MŠMT

Vážené kolegyně,kolegové, dovolujeme si Vás informovat o tom, že MŠMT poskytlo záštitu projektu Nenech to být (www.nntb.cz ). Jedná se o nástroj, který může pomoci ve školách s odhalováním fenoménu zvaného šikana. Jeho smyslem je nabídnout dostupný bezpečný prostor pro nahlášení případu, kdy je někomu nebo má být ubližováno. Je tedy cílen na oběti a přihlížející většinu.

14.7.2016

Linka ztracené dítě

Informujeme Vás o zřízení bezplatné nonstop telefonické službě dostupné na lince 116 000. Linka pomoci je určena metodikům prevence ve školství a pedagogickým pracovníkům. Je službou pro rodinu a školu, tedy pro učitele, vychovatele, žáky, studenty, rodiče. Linka 116 000 funguje NONSTOP a ZDARMA (tj. volající nehradí hovorné).

8.12.2015

Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a kol., vydalo novou monografii s názvem Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu. Cílem publikace je představit čtenářům rizika, kterým jsou v prostředí internetu české a slovenské děti vystaveny a navrhnout řešení, která umožní tato rizika účinným způsobem snížit.

19.2.2015

Lidská práva - práva dětí, diskriminace aj.

Na webových stránkách http://www.lidskaprava.cz/chci-to-resit/ naleznete reakce na poptávku pedagogů po materiálu, který by pomohl vhodně reagovat na projevy nesnášenlivosti, diskriminace a rasismu studentů. Ve spolupráci s odborníky vznikly materiály k pěti základním okruhům, které učitelé uvedli jako nejpalčivější (Studenti nesnášejí Romy, Studenti projevují nesnášenlivost vůči cizincům žijícím v ČR, Studenti urážejí odlišující se spolužáky, Diskriminační projevy u kolegy či ředitele a Šikana).